گزارشی از تعداد شرکت کنندگان مسابقات فرهنگی وهنری دبیرستان غیردولتی بهار

118 شرکت کننده در مسابقات   مرحله آموزشگاهی

 راهیابی 46 نفر از شرکت کنندگان مرحله آموزشگاهی به مرحله شهرستانی در سالتحصیلی89-88

40 شرکت کننده در مسابقات مرحله آموزشگاهی

راهیابی 28 نفر از شرکت کنندگان مرحله آموزشگاهی به مرحله شهرستانی  و

 کسب 18 رتبه برتر مرحله شهرستانی و راهیابی به مرحله استاتی در سالتحصیلی88-87

کسب مقام اول مسابقات پرسش مهر وفعالیتهای پرورشی در سطح شهرستان در سالتحصیلی88-87

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 11:5  توسط شرفی  |